نمایش 20811 - 20820 از 22019
روستای گشانی ازتوابع بخش مرکزی شهرستان تویسرکان ، در 25 کیلومتری شهر تویسرکان و35 کیلو متری شهر همدان از جاده گنجنامه واقع شده است.
1393-06-23 10:20:53
كهنوش يکي از دهستانهاي سه گانه شهرستان تويسرکان است . اين دهستان در شمال شهرستان واقع و محدود است از طرف شمال به بخش اسدآباد شهرستان ، از جنوب به دهستان کرزان رود تويسرکان و از خاور بکوه الوند و از باختر به بخش کنگاور.
1393-06-23 10:18:55
روستای کرزان که مرکز بخش کرزان رود است درده کیلومتری شمال غربی شهرستان تویسرکان از توابع استان همدان قرار دارد.
1393-06-23 10:14:08
این روستاه ازطرف شمال به لامیان ،ازطرف شمال شرقی به منجان وازطرف جنوب غربی به قسبصتان و ده موسی واز طرف غرب به معتصم آباد محدود میشود.
1393-06-23 10:11:45
فریازان هم درتاریخ گذشته اش قدرتمند است وهم در جغرافیای طبیعی و ژئوپلتیک تویسرکان.
1393-06-23 10:00:55
روستاي شان‌آباد يكي از روستاهاي دهستان ميان رود با مركزيت روستاي ولاشجرد ازتوابع بخش قلقلرود شهرستان تويسركان است که رابا امام‌زاده محمد (شاهزاده محمد) بهترمی شودشناخت.
1393-06-23 09:56:37
سیدشهاب روستایی از توابع تویسرکان در استان همدان است.
1393-06-23 09:46:37
روستای جعفریه از توابع بخش مرکزی شهرستان تویسرکانروستای جعفریه از توابع بخش مرکزی شهرستان تویسرکان و مرکز دهستان حیقوق نبی (ع) در استان همدان می باشد که از طرف شما به روستا های رود آور و قلعه شیخ و از طرف جنوب به روستای نقده و از طرف غرب به روستاهای آریکان و قلعه بختیار و نهایتاً از طرف شرق به شهرستان تویسرکان محدود می باشد.
1393-06-23 09:45:13
ساربانا اشتران بين سر به سر قطار مست باغ مست و راغ مست و غنچه مست و خار مست
1393-06-23 09:35:10
در مسیر تاریک دره به شهرستانه که یال ادامه کوه های الوند به قلل یخچال را قطع می کرد چشم اندازی بسیار زیبا و هوس انگیز دارد.
1393-06-23 09:27:05

صفحه‌ها