پیغام خطا

  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.
  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.

آخرین اخبار

پربیننده ها

6. آذر 1397 - 0:31   |   کد مطلب: 31925
امروزه، طرح های دانش بنیان به کمک اقتصاد آمده اند به گونه ای که با ارائه ایده های پژوهشی و عملیاتی شدن آن ها به ویژه در زمینه تولید گردو و مبارزه با خسارات وارده بر اثر سرمازدگی و دیگر آفت ها، می توان راهکارهایی عملیاتی برای تجاری سازی تولید گردو و افزایش ارتقاء کمی و کیفی این محصول ارائه داد.

به گزارش خبرنگار رودآور؛ پژوهش در روند توسعه همه جانبه بسیار مؤثر است و رفتن به سمت اقتصاد دانش بنیان و یا اقتصاد مبتنی بر پژوهش و تحقیق بی تردید، اقتصادی پویاتر و پایدارتر را رقم می زند.

گردوی تویسرکان را به عنوان برترین و مرغوب ترین گردوی کشور و حتی جهان می دانند، اما این محصول و باغات آن در طی سالیان گذشته  دستخوش خسارات بسیاری به ویژه گرفتار شدن در سرمای بهاره و یا سرمای زودهنگام پاییزه شده است، به طوری که تنها در سال پنجم اردیبهشت ماه سال 94 بیش از 120 میلیارد تومان با باغات تویسرکان بر اثرسرمازدگی خسارت وارد شد.

با این وجود چندین سال است که ایستگاه تحقیقات گردوی تویسرکان و مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان دست به یک سلسله تحقیقات در راستای اصلاح باغات گردو  و رفتن به سمت مقاوم سازی درختان زده است.

طرح های پژوهشی می توانند گره کور سرمازدگی و خسارات وارد بر باغات گردو را باز کنند

در نهایت بر آن شدیم تا با علی مالمیر، کارشناس ارشد و مسئول سابق ایستگاه تحقیقات گردوی تویسرکان و کارشناس فعلی این مرکز در استان همدان به گفت و گو بنشینیم.

وی اظهار کرد: با توجه به برنامه تحقیقاتی تدوین شده از بخش تحقیقات باغبانی در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، فعالیت های به نژادی گردو در ایستگاه تحقیقات گردوی تویسرکان به انجام رسیده است.

طرح شناسایی، جمع آوری و ارزیابی ژنوتیپ‌های برتر گردو نخستین مرحله کار

کارشناس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان افزود: طرح شناسایی، جمع آوری و ارزیابی ژنوتیپ‌های برتر گردو در استان همدان در دهه 90  اجرا شده است که تعداد 40 ژنوتيپ مرغوب گردو جمع‌آوري و در كلكسيون ایستگاه کاشت و نگهداري شدند، این درختان دارای صفات شاخصی از جمله وزن یک میوه بیش از 15 گرم، وزن مغز بیشتر از هفت گرم، رنگ مغزسفید(نمره 9)، مقدار مغز بیشتراز 55 در صد میوه و جدا شدن پوست چوبی خیلی آسان (نمره 9) ارزیابی شدند، این درختان برای انجام هرس و تهیه پیوندک برای تولید نهال پیوندی گردو موجود است.

مالمیر تصریح کرد: طرح تحقیقی- ترویجی "بررسی و مقایسه ارقام پیوندی با توده های محلی گردو" در سال های 80 تا 88  در ايستگاه تحقيقات گردوی شهرستان تویسرکان انجام شد، در این طرح مقايسه چهار رقم گردوی پیوندی B21، G3، Z60،  Z63 با شاهد (گردوی محلي) انجام گرفت، صفات زايشي و رويشي درختان مورد بررسي عبارت بودند از تورم جوانه برگ، تورم جوانه گل، تاريخ برگدهي، متوسط رشد ارقام، سرمازدگي، تعداد گل، تعداد ميوه، درصد باردهي جانبي، طول آجيل، قطر آجيل، وزن آجيل، ضخامت پوست خشك، چسبندگي پوست به مغز، چاقي و درشتي مغز، رنگ مغز، قطر مغز،  طول مغز و درصد مغز به پوست چوبي (كيل مغز).

 وی درباره نتایج حاصله عنوان کرد:  دوره باردهي ارقام پيوندي گردو از سال سوم شروع مي شود، اما نهال هاي بذري از سال هفتم شروع به باردهي كردند، از نظر رشد رويشي، رشد نهال هاي پيوندي سريعتر از نهال هاي بذري است، رقم( Z63 ) جمال تقريباً دو برابر درختان محلي عملکرد داشت، همچنين بيشترين ميزان باردهي را رقم B21 و كمترين باردهي را رقم G3 داشت.

بررسي مقدماتي حشرات زيان‌آور گردو

کارشناس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان درباره بررسی مقدماتی حشرات زیان آور گردو هم گفت: بررسي مقدماتي حشرات گردو در شهرستان تويسركان مشخص کردكه از 35 گونه، ده گونه آفت در باغ های گردوي منطقه عبارتند از کرم خراط، كرم سيب pomonella Laspeyresia ، پروانه زنبور مانند Synanthedon tahaniformis ، كنه گالي گردو Eryophies tristriatus  ، شته سبز گردو Callaphis Juglandis ، شته خالدار گردو Chromaphis  Juglandicola  ، پروانه برگخوار گردو Archips xylosteanccs ، كنه تار عنكبوتي Tetranychus urticae  ، كنه گال نمدي Eryophies erinus  ، پروانه كرم به Euzophera bigella  و شيشك واوي Lepidosaphes malicola  .

بررسی درصد گیرایی پیوند وصله ای گردو در گلخانه

مالمیر اظهار کرد: بررسی درصد گیرایی پیوند وصله ای گردو در گلخانه هم در دستور کار ما قرار گرفت که مشخص شد کم بودن درصد گیرایی پیوند در مزرعه(25تا35 درصد)، کم بود شاخه های پیوندک و توسعه باغ های گردو با نهال بذری از موانع مهم تولید نهال پیوندی گردو هستند.

وی افزود: تولید نهال پیوندی برای توسعه ی باغ گردو و یکنواختی درتولید محصول بسیار مهم است، بدین منظور تأثیر شرایط محیطی، نوع رقم وکیفیت پیوندک بر میزان گیرایی پیوند درگلخانه ایستگاه تحقیقات گردوی تویسرکان بررسی و آزمایش درشرایط درجه حرارت 23تا 27درجه و رطوبت نسبی60 تا70 درصد بر روی 7 کلون، 2 ژنوتیپ و رقم چندلر اجرا شد.

کارشناس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان اظهار کرد: نهال های پایه بذری دو ساله در اسفند ماه در گلخانه کشت شدند،  در 27 فروردین، پیوند زنی شروع شد، سه روز اول پیوندک های خواب که از سردخانه کرج به گلخانه انتقال یافته بودند، به رروی پایه ها پیوندشدند و سه روز دوم پیوندک رقم چندلر و ژنوثیپ 398 از درختان مادری ایستگاه تهیه شدند .

مالمیر عنوان کرد: نتایج نشان داد که بیشترین درصد گیرایی را رقم چندلر با 6/93 و ژنوثیپ 398 با 4/90 از تویسرکان داشتند، کلون های z 53 با 3/82 ، z63 با 6/ 83 و b21 با 3/78 درصد گیرایی در رتبه b قرار گرفتند و کلون های  z30 با 6/74 و z67 با 6/67 درصد در کلاسc طبقه بندی شدند و همچنین ژنوتیپ کاوه و کلون  z60 با5/59 درصد کمترین گیرایی راداشتند.

وی تصریح کرد: دراین بررسی متوسط درصد گیرایی پیوند در شرایط گلخانه به 7/76 درصد یعنی بیش از دو برابر مزرعه افزایش یافت به همین علت تولید نهال پيوندي گردو درگلخانه توصیه می  شود.

مسئول سابق ایستگاه تحقیقات گردوی تویسرکان در ادامه گفت: نتایج طرح با تشكيل كارگاه آموزشي پيوند گردو براي باغداران همراه با آموزش عملي پيوند وصله‌اي (جوانه) گردو و تهيه فيلم آموزش پيوند گردو با همكاري مديريت ترويج سازمان جهاد كشاورزي همدان و برگزاري روز مزرعه گردو (روز كشاورزي و تحقيقات) برای آشنايي باغداران ارائه شد.

چالش های موجود گردو

مالمیر همچنین درباره چالش های موجود در برابر تولید گردو عنوان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی در استان همدان هر ساله سرمازدگی بهاره و زمستانه بخش قابل توجهی از باغات گردوی استان را مورد تهدید جدی قرار داده و خسارات قابل توجهی نیز وارد می‌کند که برای کاهش خسارت سرمازدگی بهاره رقم گردوی چندلر معرفی شد.

وی تصریح کرد: در ارتباط با بحران آب و کاهش منابع آبی استان، خسارات قابل توجهی در افت کمی و کیفی عملکرد و ناشی از خشکسالی در باغات گردو اتفاق افتاده است.،  که برای صرفه جویی در آبیاری، باید از سیسم قطره ای استفاده شود.

راهکارهایی برای تجاری سازی تولید گردو و افزایش ارتقاء کمی و کیفی این محصول

مسئول سابق ایستگاه تحقیقات گردوی تویسرکان افزود: عدم یکنواختی در محصول تولیدی گردو به دلیل وجود پایه‌های بذری و غیر پیوندی از مشکلات دیگر در تولید محصول تجاری گردو در استان است که برای تجاری شدن محصول استفاده از نهال پیوندی و کشت بافتی ارقام گردو در توسعه وکاشت باغ های جدید توصیه می شود، همچنین در اصلاح درختان نامرغوب، اجرای سرشاخه کاری درختان پیشنهاد می شود.

استراتژی پیشنهادی برای حل مشکلات

مالمیر گفت: برای  افزایش ارتقاء کمی و کیفی محصول گردو لازم است برنامه ریزی منسجم و هماهنگی در راستای ایجاد باغات پیوندی یکنواخت انجام و همچنین در برنامه ریزی دراز مدت نسبت به سرشاخه کاری باغات پیر و فرسوده اقدام شود.

وی افزود: افزایش راندمان آب آبیاری و افزایش بهره‌وری آب شیوه‌های نوین آبیاری قطره‌ای عملیاتی شود، در باغات مختلف گردو وانگور شیوه مناسب آبیاری قطره ای متناسب با وضعیت فیزیولوژیکی و تفاوت رشدی گونه مورد نظر اتخاذ شده و کارآیی آن‌ها سنجیده شود.

کارشناس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان عنوان کرد: در راستای مقابله با خسارت سرما برنامه تحقیقاتی در راستای معرفی ارقام دیر گل و با تاخیر رشد بهاره گردو نظیر چندلر در دستور کار برنامه پژوهشی انجام شود، همچنین روش‌های دیگر کنترل و پیشگیری از خسارت سرمازدگی از قبیل استفاده هورمون ها و مواد شیمیایی مجاز و مدیریت تغذیه مورد آزمون قرار گیرند.

مالمیر افزود: طرح های تحقیقاتی پیشنهادی دیگری هم در دست بررسی داریم از جمله آن می توان به  بررسی و مقایسه کارآیی پیوند در ارقام تجاری و کلون‌های پیشرفته گردو، بررسی امکان استفاده از مواد سوپرجاذب رطوبتی و میکوریز جهت کاهش مصرف آب در انگور و گردو، ارزیابی تحمل ژنوتیپ‌های برتر گردو به کم آبیاری،  احداث باغ مادر از گردوي ايران (بذري و پيوندي)، مقايسه انواع روش هاي پيوند گردو و درصد گيرايي آنها، بررسي روش هاي افزايش عملكرد گردو و آزمايشات به‌زراعي شامل بهترين زمان هرس، فاصله درختان و مديريت باغ اشاره کرد.

به گزارش رودآور؛ امید آن که با ارائه طرح های پژوهشی متعدد و عملیاتی شدن این طرح ها و به ویژه آموزش باغداران و کشاورزان در سال های آتی محصولات باغی تویسرکان به ویژه گردوی این شهر که به عنوان ارزشی ترین محصول اقتصادی مردم شهرستان است از گزند سرمازدگی و آفت ها رهایی یابد.

زنگنه

انتهای پیام/

ایمیل: roodavar1@gmail.com سامانه پیامکی رودآور ۳۰۰۰۸۸۳۳۰۰۰۰۶۱

دیدگاه شما

کانال  سروش رودآور
صندوق خیریه
همدان پرس
آب و هوای تویسرکان