نهضت سواد رسانه

نهضت سواد رسانه

مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی همدان:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به جوانان گروههای جهادی و بسیج سازندگی:
سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری همدان تاکید کرد

نظرخواهی

عملکرد دولت را در اجرای اقتصاد مقاومتی در سال جاری چگونه یافتید؟

اخبار شهرستان

به دنبال اعتراض برخی هیئت های تویسرکانی درخصوص اعطای بیش از ۵۰۰ عدد مرغ به یک موسسه به جای این هیئت ها از سوی سازمان تبلیغات، مسئله را از رئیس آن سازمان پیگیر شدیم و او در پاسخ گفت: به آنی که اعتراض کرده(جمله برای انتشار مناسب سازی شده) بگو شخصا خودم مرغ ها را از در سردخانه گرفتم و حواله سازمان نبوده! او همچنین گفته فعالیت برخی هیئت ها در روزگار کرونایی را مشاهده نکرده است!
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با بیان اینکه از موج بزرگ اپیدمی کرونا در همدان عبور کرده‌ایم گفت: مردم همدان همراهی خوبی داشتند اما همچنان مواظب باشند تا شاهد موج مجدد اپیدمی نباشیم.

اخبار استان همدان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان:
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: ۶۵ هزار هکتار از زمین‌های استان همدان در آستانه بیابانی شدن قرار دارند که ۲۶ هزار هکتار آن در عرصه‌های منابع طبیعی است.