آخرین اخبار

3. فروردين 1394 - 22:55   |   کد مطلب: 17801

تصاویر ارسالی ذیل توسط عکاس و خبرنگار امید رجبی پور از استان گیلان برای خوانندگان خوب رودآور ارسال شده است.

ایمیل: roodavar1@gmail.com سامانه پیامکی رودآور ۳۰۰۰۸۸۳۳۰۰۰۰۶۱

دیدگاه شما

صندوق خیریه
همدان پرس
آب و هوای تویسرکان