آخرین اخبار

پربیننده ها

15. تير 1397 - 14:00   |   کد مطلب: 34183
امام جمعه تویسرکان گفت: امروز واقعا مردم اذیت م یشوند بازاری ها وهمه ی مردم اذیت م یشوند وتوقع این است دولت بطور جد وارد شودواین بازارسکه وارز وکلا بازار را مدیریت کند.

ب️ه گزارش رودآور؛ در ذیل خلاصه خطبه های نماز جمعه ۱۵تیرماه۹۷ تویسرکان منتشر شده است.
اگردوست داریم از رحمت ومغفرت خداوندمتعال برخوردارشویم باید اهل گذشت وبخشش باشیم،بعضی فکرمیکنند باهمه بایدبخشش وگذشت داشت الا اهل خانه.
انسان اگر باشخصی یک ساعت همسفر شود،حقی برذمه اش می آید،این همه سفارش شده است نسبت به همسایه مراعات وتوجه داشته باشید،لذا باهمسری که باانسان زندگی میکند ومحرم اسرار هم هستند حقوق سنگینی برگردن هم دارندیکی از این حقوق گذشت وعف است.
اگر گذشت وبخشش درانسان نباشد به فرموده قرآن جزء جهال است، مسئله گذشت وبخشش را انسان باید داشته باشد اما نسبت به خانواده بیشتر باشد.
پیامبراسلام(ص)فرمودند:جبرئیل نازل شدواز جانب خداوند فرمود: کسی که به دوستی از دوستان من اهانت کندبامن خدا اعلان جنگ کرده است،لذا همسرشما ممکن است از این اولیاءخداباشد،ارادتمند به اهل بیت باشد،مواظب باشیم به همسرمان اهانت نکنیم،اگر همسرتان به شما اهانت کرد شما ببخش وگذشت کن این یک وظیفه قرآنی مااست.
در امورمالیاتی ضعف ونقص قوانین را داریم وامیدواریم با همت نماینده شهرستان درمجلس شورای اسلامی برطرف شود وبه نتیجه برسد.
اموربازرسی مالیاتی،مردم شهرستان رااذیت می کند انشاالله با پیگیری فرماندارمحترم بازرسان درخصوص مدارا بامردم تصدی امورمالیاتی را باز خواست نکنند.
قرآن میفرماید:مومنین اطاعت خداوندکنید واطاعت پیامبرخداکنید واعمالتان را باطل نکنید. این آیه درخصوص کارشکنی کفاراست نسبت به مومنین همان کارهایی که امروز آمریکا واروپا باشما میکنند.
مابرتریم به خاطر اینکه آمریکا چهل سال است تلاش میکندو نتوانسته است ماراشکست دهد،حتی با دولت های منطقه ائتلاف کرده وهنوز هم نتوانسته است.
مابرتریم چون نیروهای مورد ائتلاف وحمایت ما درعراق وسوریه درلبنان وفلسطین دریمن ودرمنطقه پوزه آمریکارا به خاک مالیده اند.
دشمن میخواهد بافشار اقتصادی بین مردم ونظام جدایی ایجادکندواعتماد مردم را به هم بزند،رهبرمعظم انقلاب فرمودندبه لطف الهی پیوندبا مردم روز به روز بیشتروقوی ترخواهد شد واین دستور برای مسئولین هم هست که همه مسئولین موظف اند ارتباطشان رابا مردم تحکیم ببخشندتا این توطئه دشمن خنثی شود.
مادرکشور بحران نداریم مادرکشورمشکل داریم که باید تدبیر شود امروزتوان ما درحدی است که دشمن ههم اقرار میکندکه #ما_می_توانیم به شرطی که نفوزی های داخل کشور بگذارند.
دولت محترم فرمود کابینه باید ترمیم شود تیم اقتصادی دولت باید تعویض شود چراکه درشرایطی که ما با استکبار جنگ ارزی داریم ارزدولتی ما دراختیار شرکت هایی قرارگرفته که اجناس غیر ضروری واردکشور کرده اند نه تنها ضرربود تولیدهم به چالش کشیده است.
یکی از تولید کنندگان خودرو ارز گرفته است در راستای رونق خودرو ولی چای ساز وقهوه ساز وارد کرده است.
درکشورسکه وطلا کم نداریم چرا که از یک نفر دو تن طلا گرفته اند چطور میشود یک نفر ده ها هزارسکه بخرد اینها نشانه بی تدبیری و عدم مدیریت است که وزیراقتصاد باید پاسخگو باشد.
امروز واقعا مردم اذیت م یشوند بازاری ها وهمه ی مردم اذیت م یشوند وتوقع این است دولت بطور جد وارد شودواین بازارسکه وارز وکلا بازار را مدیریت کند.
رئیس قوه قضائیه فرمودند:اعدام ومصادره اموال در انتظار اخلال گران اقتصادی است،اگر واقعا رئیس قوه قضائیه به همین گفته خودش عمل کند ودولت هم کابینه را ترمیم کندبه نظرمیرسد مشکل برطرف شود،مقام معظم رهبری هم درجمع مسئولین قضایی فرمودند:با مختل کنندگان فضای کسب وکاربرخوردکنید ومبارزه قاطع با مفسدان وفساد اقتصادی داشته باشید.
 انتظاراست سالانه مخصوصا درهفته قوه قضائیه دستگاه های قضائی درکل کشور قضات خوب رامعرفی کنند وقضات بد راهم معرفی کند تاکسی جرئت نکند در دستگاه قضاتخلف کند.

ایمیل: roodavar1@gmail.com سامانه پیامکی رودآور ۳۰۰۰۸۸۳۳۰۰۰۰۶۱

دیدگاه شما

کانال  سروش رودآور
صندوق خیریه
همدان پرس
آب و هوای تویسرکان