آخرین اخبار

پربیننده ها

23. ارديبهشت 1398 - 15:59   |   کد مطلب: 35596
مسئول روابط عمومی مخابرات منطقه همدان گفت: دفاترخدمات ارتباطی ،پل ارتباط مردم با خدمات مخابرات است.

به گزارش رودآور؛ فریدون حسن پور،،دربازدیدی که ازدفاترپیشخوان دولت وخدمات عمومی سطح شهرهمدان داشت،ضمن تشکراززحمات آنهاتاکیدکرد،دفاتربه مثابه نماینده مخابرات میباشندوبایددرارائه خدمات به گونه ای رفتارکنندکه ،مراجعه کننده خودرا در مخابرات ببیند،یعنی ارائه خدمات واطلاعات به گونه ای انجام گیرد که ،مشتری نیازی به مراجعه به مخابرات ودوباره کاری نداشته باشد.
وی،آراستگی وبرخوردظاهری کارکنان دفاترپیشخوان ونظم وشکیل بودن دفاتررا نیز ،ضروری وموثرشمرد.
حسن پور،ضمن ایراد این سخنان ،پای درد دل متصدیان دفاترنیزنشست.
اکثردفاتربازدید شده متفق القول براین نکات تاکیدداشتندکه مشتریان خدمات مخابرات ،خواهان سرعت بالاتری برای اینترنت می باشند.
همچنین عدم فروش ADSL ازسوی سامانه 2020واینوه این سامانه فقط به راهنمایی وپشتبانی بپردازدازدیگرخواسته های دفاتربود.
بعضی دفاترنیز ازنبودزیرساختهابرای ارائه ADSL به تلفنهای ثابت گلایمندبودند.
شایان ذکراست که متاسفانه بعضی ازنقاط هنوزازتلفنهای متکی به pcmاستفاده کرده وامکان واگذاری اینترنت امکان پذیر نمی باشد.
انتهای پیام/
 

ایمیل: roodavar1@gmail.com سامانه پیامکی رودآور ۳۰۰۰۸۸۳۳۰۰۰۰۶۱

دیدگاه شما

کانال  سروش رودآور
صندوق خیریه
همدان پرس
آب و هوای تویسرکان