آخرین اخبار

4. بهمن 1398 - 14:47   |   کد مطلب: 37429
طبق اعلام شورای نگهبان ۱۱ بهمن رسیدگی به اعتراضات نامزدهای رد صلاحیت شده پایان می‌یابد، بنابراین گفته های داوطلبان رد صلاحیت شده و یا حامیان آنان مبنی بر در دست داشتن تأیید صلاحیتشان، کذب است و آنان با عدم تمکین به قانون به دنبال بازی با افکار عموم هستند.

به گزارش رودآور؛ به تازگی شنیده شده که در فضای مجازی و گاهی در محافل خصوصی و جلسه های خانگی شاهد اظهارنظرهایی از سوی برخی داوطلبان رد صلاحیت شده مجلس یازدهم هستیم که مدعی شده اند به واسطه این فرد و آن فرد یا این نهاد و آن نهاد تأیید صلاحیت خود را گرفته و حتی هم اینک نامه آن را دست دارند.

حامیان آنان نیز با ایجاد شایعه به ویژه در فضای مجازی به نظر به دنبال زیر سؤال بردن عملکرد قانونی شورای نگهبان هستند تا تخلفات خود را پشت هوچی گری های خود مخفی کنند.

این مسئله در حالی است که طبق روند قانونی مراحل انتخابات مجلس یازدهم، ۱۱ بهمن ماه رسیدگی به اعتراضات نامزدهای ردصلاحیت شده پایان می‌یابد و نتیجه به آنان اعلام می شود و حال امروز چهارم بهمن ماه است، یعنی هفت روز دیگر تا اعلام پاسخ نهایی شورای نگهبان باقی مانده و به طور قطع امروز یا روزهای گذشته ۱۱ بهمن ماه نیست، چرا که امری بدیهی است.

آیا دواطلبان رد صلاحیت شده و یا حامیان او که این روزها قبل از اعلام رسمی شورای نگهبان مدعی شده اند که تأیید صلاحیت خود را گرفته اند، حتی اگر فردا روزی طبق اسناد معتبر ابهامات پرونده یشان مرتفع و تأیید صلاحیت شوند، دیگر برای مردم قابل اعتماد هستند؟

آیا حرکات، رفتار و گفتار این قبیل افراد بازی با افکار عموم نیست؟ آیا ایجاد بی اعتمادی برای مردم توسط داوطلبان رد صلاحیت شده یا حامیان آنان آگاهانه است یا از روی ناآگاهی؟

آیا این گونه رفتارها خلاف قانون نیست؟ بی تردید اگر امروز داوطلب رد صلاحیت شده ای قبل از روز مقرر و اعلام رسمی شورای نگهبان بگوید که تأیید صلاحیت خود را در دست دارد، آن گونه که باید با مردم صادق نیست و هنوز قدم از قدم در ابتدای امر برنداشته خلاف قوانین عمل می کند.

آیا حتی اگر این داوطلب رد صلاحیت شده تأیید هم شود به این فرد دیگر می توان اعتماد کرد که قانونمدار باشد و به نفع مردم در مجلس قوانین را وضع کند، او که خود روزگاری قبل از انتخابات به قانون تمکین نکرده است؟ قضاوت با مردم.

زنگنه

انتهای پیام/

ایمیل: roodavar1@gmail.com سامانه پیامکی رودآور ۳۰۰۰۸۸۳۳۰۰۰۰۶۱

دیدگاه شما

کانال  سروش رودآور
صندوق خیریه
همدان پرس
آب و هوای تویسرکان