نمایش 81 - 90 از 357
یادداشت/رسول شکری نیا
بر اساس یک پژوهش از نظر فنی در 159 مدار تلویزیونی در کل جهان در مجموع 203 ماهواره تلویزیونی فعال است که از این تعداد 80 دریافت کننده در ایران، 100 ماهواره تلویزیونی ( یعنی نیمی از ماهواره‌های جهان) قرار دارد. این تعداد ماهواره‌ها، امکان تماشای حدود 18000 شبکه تلویزیونی را در ایران فراهم می آورد.
بررسی ارتباط مستقیم مدیریت آب و اقتصاد مقاومتی؛
با افزایش بهره وری از منابع آب، خاک، عوامل تولید، انرژی و نهاده ها در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی، گام های موثری در راستای تحقق بخشی از سیاست های اقتصاد مقاومتی در راستای تامین امنیت غذایی کشور برداشته می شود.
یادداشت/ عبدالهی:
اظهارات توام با عصبانیت امروز رئیس جمهور در اجلاش شهرداران و حمله مستقیم به شهرداری را بی‌گمان آغاز یک تحرک جدی سیاسی از سوی روحانی و نیز ایجاد یک حواس پرتی در زمینه کارآمدی دولت یازدهم است.
یادداشت/دکتر سیدرضا میرطاهر
کودتای ترکیه از ساعت پایانی جمعه شب 25 تیر با حضور بالگردها ،هواپیماها و تانک های کودتاچیان در آنکارا و استانبول به وقوع پیوست. کودتا گران چند ساختمان دولتی از جمله پارلمان و کاخ ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا را بمباران کردند.
حفظ حقوق تک تک افراد جامعه و مهم دانستن معیشت و معاد دراداره ی امور روزانه ي آن ها از ضروریات سیاست اسلامی است. بدون توجه به آرمان ها و اهداف متعالی اسلامی سخنی نگوییم و عملی را انجام ندهیم؛ چرا كه در اين صورت بی تردید شكست هم در مسائل مربوط به داخل و هم در ارتباط با خارج حتمی خواهد بود، بايد به گونه‌اي وارد صحنه‌ها شد كه اسير تحریم ها وتهدید ها وتطمیع های قدرت‌هاي پوشالی غرب و شرق نشد كه هيچ، بلكه پيروزمندانه از بحران ها بيرون آمد.
رقابت های نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، وارد مراحل حساس خود می شود و رقبای داخل حزبی ابتدا سعی دارند با شکست دادن رقبای هم حزبی، خود را به عنوان نامزد حزب بالا بکشند.
ممکن است کسی هیچ گاه حاضر نشود معادل آن، را پول نقد از جیب صاحب آن بر دارد، اما شکستن قفل الکترونیکی wi_fi یک شخص حقیقی حقوقی یا دانلود یک اثر هنری را حتی هنر بداند و به نوعی زرنگی تلقی کند، آیا این نوع سرقت را نمیتوان سرقت مدرن نامید؟
هنوز در حالی که خاطر آزرده و زخم خورده خانواده های حجاج بسیاری از کشورهای مسلمان و بیش از همه مردم ایران از کشتار فاجعه منا التیام نیافته، خاندان حاکم عربستان صعودی- بستن راه بر روی حجاج خانه خدا بر کارنامه سیاه خود افزودند و نشان دادند که امروز جاهلیت ابوسفیانی عصر جاهلیت در حقیقت پیرو جاهلیت مدرن آمریکایی و اسراییلی با نام اسلام آمریکایی، اسلام وهابی و اسلام تکفیری و خون ریز است.
بازدید و ارزیابی خبرنگاران یا به قول معروف راستی‌آزمایی اشتغال استان به پایان رسید اما متأسفانه استاندار پیش از موعد اقدام به بهره‌برداری از موضوع راستی‌آزمایی خبرنگاران به نفع خود کرد.
تحلیل بین‌الملل؛
سیاست آل خلیفه از زمان بازداشت «شیخ علی سلمان» از بدو بازداشت وی تا بدین لحظه نشان می دهد که این رژیم در اندیشه تدارک یک مجازات سنگین‌تر از محکومیت کنونی علیه شیخ سلمان در آینده است.

صفحه‌ها