نمایش 1 - 2 از 2
طرح آرامش بهاری از 28 اسفندماه سال گذشته آغاز شده و تا فردا 15 فرودین ماه جاری ادامه دارد. 01/14/1395 - 11:01
مدیر اداره اوقاف و امور خیریه تویسرکان: مدیر اداره اوقاف و امور خیریه تویسرکان با بیان اینکه بیشترین نیات با موضوعات مختلف وقف در استان همدان متعلق به شهرستان تویسرکان است، گفت: بزرگترین اقدامی که می توان انجام داد؛ وقف درباره علم و پژوهش است، چرا که علم و پژوهش در هیچ برهه ای از زمان متوقف نشده و نمی شود. 09/18/1394 - 12:07
اشتراک در همه با هم واقف باشیم