نمایش 1 - 1 از 1
پراکندگی فرش بافان و متمرکز نبودن طرح ها و نقشه های آنان، کمبود و یا نبود سرمایه کافی برای ادامه کار، مواد نامرغوب اولیه برخی از مشکلات پیش روی هنر فرش بافی و شاید این روزها صنعت فرش در تویسرکان است، با این حال امید است ورود طرح ها و نقشه های جدید فرش دستباف به تویسرکان اشتغالزایی لازم هم به دنبال آید. 10/23/1395 - 00:00
اشتراک در فرش دستباف