نمایش 1 - 3 از 3
شهروندان تویسرکانی معتقد هستند که اگر امروز و از همین حالا جلوی اقدامات بعدی مربوط به سند2030 گرفته نشود فردا روزی غرب ما را به بهانه های مختلف و دروغین وادار به اجرای آن می کند، در حالی که باید از همین ابتدا ایستادگی کرد، چرا که این سند از اصل اشتباه است و دین و بنیان خانواده را زیر هدف قرار داده است. 05/03/1397 - 02:58
حواشی مراسم افتتاحیه در حضور وزیر آموزش و پرورش پایان کار نبود و آزمون تئوری این المپیاد نیز در دانشگاه شهید بهشتی تهران بدون حجاب بانون شرکت کننده در این المپیاد برگزار شد. 04/30/1397 - 00:23
حواشی مراسم افتتاحیه در حضور وزیر آموزش و پرورش پایان کار نبود و آزمون تئوری این المپیاد نیز در دانشگاه شهید بهشتی تهران بدون حجاب بانون شرکت کننده در این المپیاد برگزار شد. 04/29/1397 - 14:32
اشتراک در سند2030