نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت/ محمد صرفی اینکه چرا عده‌ای در داخل کشور اصرار دارند پیام‌ها و مواضع صریح و بی‌پرده آمریکایی‌ها را در داخل به نحو دیگری جلوه دهند، به محور دوم نقشه دشمن یعنی «عملیات روانی» باز می‌گردد. 03/19/1397 - 10:18
اشتراک در جنایت امریکا