نمایش 1 - 1 از 1
با فراگیر شدن اینترنت و فناوری اختلالات جسمی و روحی مختلف میان کاربران در حال افزایش است این اختلالات از فناوری زدگی گرفته تا سندروم صدای موبایل، زندگی کاربران را تحت تاثیر قرار داده است. 04/02/1397 - 02:11
اشتراک در بیماریهای مرتبط با فناوری