نمایش 1 - 1 از 1
سردار کمالی خبر داد؛ سردار کمالی از امکان تحصیل همزمان با خدمت سربازی از بهمن ماه خبر داد. 09/13/1398 - 09:42
اشتراک در سربازها