نمایش 1 - 2 از 2
همزمان با اجرای طرح پایش صنعتی سپاه مشکلات واحدهای تولیدی تویسرکان از جمله مشکلات مالیاتی، سرمایه ای شامل سرمایه اولیه و سرمایه در گردش، بیمه ای از جمله بیمه های کارگاه و کارگران، دریافت تسهیلات وضمانت های بانکی و مسائل مربوط به زیرساخت ها مورد بررسی قرار گرفت. 10/20/1395 - 07:18
نماینده مردم تویسرکان در مجلس: نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی گفت: بدهی‌های معوقه و نبود سرمایه در گردش مشکل عمده واحدهای صنعتی تویسرکان است و توسعه صنایع تکمیلی و ایجاد واحدهای جدید می تواند راهگشای حل معضل بیکاری باشد. 03/08/1393 - 14:11
اشتراک در سرمایه در گردش