تصاویر ارسالی بعد از تأیید تحریریه پایگاه خبری ـ تحلیلی رودآور، منتشر می شود.
تصاویر ارسالی بعد از تأیید تحریریه پایگاه خبری ـ تحلیلی رودآور، منتشر می شود.
بابا ایول محمد خدادادی در حال صعود به قله افشار در ارتفاع 2000متری با گام های استوارش او الگویی برای جوانان.
تصاویر ارسالی بعد از تأیید تحریریه پایگاه خبری ـ تحلیلی رودآور، منتشر می شود.
تصاویر ارسالی بعد از تأیید تحریریه پایگاه خبری ـ تحلیلی رودآور، منتشر می شود.
تصاویر ارسالی بعد از تأیید تحریریه پایگاه خبری ـ تحلیلی رودآور، منتشر می شود.
همه مخاطبان و همراهان همیشگی پایگاه خبری تحلیلی«رودآور»، می توانند تصاویر مورد نظر خود را با موضوعات آزاد برای انتشار در قسمت «تصاویر و عکسهای شما» به آدرس ایمیل roodavar1@gmail.com ارسال کنند.

صفحه‌ها