نمایش 24941 - 24943 از 24943
چندی پیش سایت رودآور گزارشی از درگیری فیزیکی چهار نفراز اعضای این شورا منتشر کرد.ویکی از اعضای شورا مضروب و به بیمارستان بعثت همدان منتقل شد.و پس از ۱۸ ساعت کما و بهبودی نسبی حال استعفای خودرانوشت.
1392-12-12 06:41:42
ترابی از زخم هایی که بر بدن مجروحان بود و به دلیل هوای بسیار گرم تابستان و یا بسیار سرد زمستان عفونت و خونریزی کرده بود و کسی نبود که حتی تا روزها آن زخم ها را درمان کند حرف زد.ولی درد زخم خنجر منافقین برایش جانگذاز تر بود.منافقینی که تحت تأثیر رژیم بعث و یا آمریکا و اسراییل افکارشان سمی شده بود و ناجوانمردانه زنان و کودکان هم وطن خود را قتل عام می کردند.بیان خاطرات این زخم ها برایش دشوار تر بود.
1392-07-06 20:41:26

صفحه‌ها