تب‌های اولیه

بسیار خوب
31% (166 رای)
خوب
6% (32 رای)
ضعیف
9% (50 رای)
بسیار ضعیف
53% (279 رای)
تمام آرا: 527