نمایش 1 - 1 از 1
پویایی اقتصادی با تفکر بسیجی؛ بسیج سازندگی از ظرفیت ویژه ای برای تحقق اقتصادی مقاومتی برخوردار است به طوری که در سال های اخیر با ارائه تسهیلات اقتصاد مقاومتی به متقاضیان در عرصه های مختلف جهادی پا به میدان گذاشته است. 11/06/1395 - 14:20
اشتراک در ایجاد اشتغال