نمایش 1 - 2 از 2
فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان خبر داد: فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان با تأکید بر اینکه جهادگر کسی است که بی مزد و منت در راه رضای خدا برای رفع مشکلات مردم تلاش می کند، گفت: در این شهرستان 50 گروه جهادی با 500 نفر عضو فعالیت می کنند. 04/12/1397 - 00:38
هنوز هستند مردمانی که مخلصانه و تنها برای رضای خدا در قالب طرح اردوهای جهادی در روستاها به داد مردم می رسند و مردانه پا به میدان می گذارند تا روستانشینان درد محرومیت را کمتر احساس کنند. 10/17/1395 - 14:43
اشتراک در اردوهای جهادی