نمایش 1 - 1 از 1
مدرسه شیخ علیخان زنگنه، توسط شیخ علیخان زنگنه به دستور شاه سلیمان صفوی در سال 1090 هجری در تویسرکان ساخته شده است. 04/19/1398 - 05:16
اشتراک در حوزه علمیه