نمایش 1 - 1 از 1
خجسته، نماینده مردم همدان در مجلس در گفت و گو با رودآور؛ نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مطالبات کامیون داران به حق است، ضمن آن که وزارت راه و شهرسازی در این حوزه کوتاهی کرده، گفت: تصمیمات خوبی برای حمایت از کامیون داران امروز در مجلس گرفته شد که به زودی ابلاغ می شود. 04/28/1397 - 09:28
اشتراک در اعتصاب کامیون داران