درد و دل تویسرکانی ها با مسئولان
معرفی شهرستان تویسرکان
آب و هوای تویسرکان
سایت مفتح
همراه اول
شبکه اطلاع رسانی دانا
همدان پرس
بوی سیب
صندوق خیریه
نافع
صبح الوند
صدای دانشجو
همدان ورزش

نظرخواهی

چرا اقدام اساسی و ریشه ای در موضوع مبارزه با فساد انجام نمی گیرد؟

اخبار شهرستان

خطیب موقت نماز جمعه تویسرکان گفت: باید دقت داشت تا در رفع تحریم ها با مصرف کرا کردن مردم، اقتصاد مقاومتی پایمال نشود و دشمنان راه نفوذی برای جاسوسی در ایران اسلامی پیدا نکنند.
بررسی جایگاه فریزبی در تویسرکان/
ورزش فریزبی، ورزشی جدید در استان همدان و به تبع در تویسرکان است که با توجه به جذابیت، تحرک و نشاط بالای این رشته ورزشی، علاقه مندان مستعدی را در تویسرکان را به خود جلب کرده است و امید می رود فریزبی کاران تویسرکانی با تمرینات بیشتر خود به تیم ملی دعوت شوند.

گوناگون

هر روزی که می گذرد کودک مهارت های ذهنی و فیزیکی را می آموزد و گسترش می دهد، و شما به عنوان والدین می خواهید مطمئن شوید که او از همان ابتدا عادات سالم را می آموزد و با آنها آمیخته می شود. بسیار خب، این کار آنچنان هم سخت نیست.