تب‌های اولیه

بسیار خوب
35% (119 رای)
خوب
8% (28 رای)
ضعیف
10% (35 رای)
بسیار ضعیف
47% (159 رای)
تمام آرا: 341