تب‌های اولیه

بسیار خوب
34% (122 رای)
خوب
8% (28 رای)
ضعیف
10% (36 رای)
بسیار ضعیف
48% (170 رای)
تمام آرا: 356