تب‌های اولیه

بسیار خوب
32% (165 رای)
خوب
6% (32 رای)
ضعیف
9% (49 رای)
بسیار ضعیف
53% (277 رای)
تمام آرا: 523