تب‌های اولیه

بسیار خوب
31% (167 رای)
خوب
6% (32 رای)
ضعیف
10% (51 رای)
بسیار ضعیف
53% (281 رای)
تمام آرا: 531