تب‌های اولیه

بسیار خوب
35% (117 رای)
خوب
8% (27 رای)
ضعیف
10% (33 رای)
بسیار ضعیف
47% (154 رای)
تمام آرا: 331