نمایش 1 - 1 از 1
در قالب کاروان راهیان نور؛ فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان گفت: امروز نهم آبان ماه 310 دانش آموز پسر تویسرکانی در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند. 08/09/1395 - 14:45
اشتراک در دانش آموز