نمایش 1 - 3 از 3
ملاک‌های طنزنویسی از دیدگاه مقام معظم رهبری؛ رهبر معظم انقلاب به حرف های طنزپردازان گوش کردند و با اظهارنظرهایی چند، نشان دادند که بر این حوزه مشرف هستند و نگاه تیزبین ایشان از این عرصه نیز غافل نمانده است؛ ایشان با اشاره به کیومرث صابری طنزپرداز شهیر ایرانی که بیشتر او را با لقب گل آقا به خاطر می آوریم و همچنین ابوالفضل زرویی نصرآباد شاعر و طنزپرداز که در هفته نامه گل آقا در کنار صابری قلم می زده است، به تحلیل وضعیت طنز کشور پرداختند. 05/05/1398 - 23:28
لبخندهای جبهه ها از خاطرات تویسرکانی ها: به اولین کسی که توی لشکر برخورد کردیم حاج میرزا سلگی فرمانده گردان ۵۲ بود که آمار دادیم این کارتن کتانی ها را از مایه دارهای تهران تک زدیم! حاج میرزا هم کنجکاو شد گفت باز کنید بینم چه آبرو ریزی درآوردید! 04/11/1398 - 09:01
مجموعه طنز نیشگون نیوز/ هفتادمین قسمت از بسته خبری «نیشگون نیوز» با رویکرد طنز منتشر شد. 11/25/1395 - 13:30
اشتراک در طنز