نمایش 1 - 3 از 3
رئیس بسیج جامعه پزشکی همدان خبر داد رئیس بسیج جامعه پزشکی همدان گفت: امسال 150 تیم پزشکی با حضور در مناطق محروم و کم‌برخوردار استان همدان اقدام به ویزیت و درمان رایگان بیماران کرده‌اند. 11/04/1395 - 20:55
هنوز هستند مردمانی که مخلصانه و تنها برای رضای خدا در قالب طرح اردوهای جهادی در روستاها به داد مردم می رسند و مردانه پا به میدان می گذارند تا روستانشینان درد محرومیت را کمتر احساس کنند. 10/17/1395 - 14:43
یک روز با پزشکان در مناطق محروم روستایی؛ پزشک آرام دست کودک تب دار را می گیرد، حلق و گوش هایش را معاینه کرده و با توصیه هایی به مادر کودک، نسخه ای برایش می پیچد و در این جا این محبت است که بیشتر در میان این همه درد، مرهمی بر زخم های محرومیت شده است. 07/06/1395 - 07:36
اشتراک در مناطق محروم