پیغام خطا

  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.
  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.

آخرین اخبار

پربیننده ها

23. اسفند 1397 - 23:16   |   کد مطلب: 35297
پنجشنبه آخر سال است؛ بعد از خانه تکانی منزل و دورکردن کدورت ها، کم کم برای تحویل سال و دیدوبازدیدها آماده می شویم، در بین آداب ورود به نوروز، این پنجشنبه درست در شلوغ ترین ایام، عزیزان سفر کرده به دیار باقی را به یاد ما می آورد تا با رفتن بر سر مزار آنها یادشان را در دل هایمان زنده نگاه داریم.

به گزارش خبرنگار رودآور؛ پنجشنبه آخر سال است؛ بعد از خانه تکانی منزل و دورکردن کدورت ها، کم کم برای تحویل سال و دیدوبازدیدها آماده می شویم، در بین آداب ورود به نوروز، این پنجشنبه درست در شلوغ ترین ایام، عزیزان سفر کرده به دیار باقی را به یاد ما می آورد تا با رفتن بر سر مزار آنها یادشان را در دل هایمان زنده نگاه داریم.

ایمیل: roodavar1@gmail.com سامانه پیامکی رودآور ۳۰۰۰۸۸۳۳۰۰۰۰۶۱

دیدگاه شما

کانال  سروش رودآور
صندوق خیریه
همدان پرس
آب و هوای تویسرکان