آخرین اخبار

پربیننده ها

23. مهر 1396 - 8:20   |   کد مطلب: 30989
سرمربی تیم ملی گلبال جوانان کشور با تأکید ورزش، بمب روحیه ساز برای روشندلان است، گفت: با این وجود آن طور که باید و شاید روشندلان در این زمینه از نظر مالی حمایت نمی شوند.

به گزارش خبرنگار رودآور؛ ۱۵ اﮐﺘﺒﺮ،۲۳ مهر روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ روز در ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﺪﻻن، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، از ﺳﺎل ۱۹۶۴ ﮐﻪ اﯾﻦ روز ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.

بسیاری از کارشناسان و روانشناسان معتقد هستند که ورزش برای روشن دلان روحیه بخش است و برای هر فردی که دچار معلولیت جسمی است.

سرزندگی و امید به آینده در کم توانان جسمی ورزشکار بیشتر است

«زهرا سوری» روانشناس تویسرکانی در این باره در گفت و گو با خبرنگار رودآور؛ گفت: شور و نشاط و شادابی، از مقوله هایی است که به انسان امید می بخشد و یکی از راه های به  دست آوردن نشاط عمومی ورزش کردن است.

وی اظهار کرد: ورزش برای همه سنین و هم اقشار جامعه یک ضرورت است، تا شادابی در ضمیرناخوادآگاه هر فردی رخنه کند، اما همین ورزش گاهی مسیر زندگی های بسیاری را تغییر می دهد به ویژه برای آنانی که از نظر جشمی و یا روانی کم توان هستند.

این رواشناس افزود: در این بین ورزش کردن برای روشندلان شاید در ظاهر سخت باشد، اما احساس خوشایندی را در آنان به وجود می آورد و امید به زندگی را نه تنها در وجودشان دو چندان می کند بلکه آنان با انجام ورزش های متنوع چندین برابر روحیه گرفته و شاداب تر می شوند.

ورزش، بمب روحیه ساز برای روشندلان

به سراغ «محمد کولیوند» سرمربی تیم ملی گلبال جوانان کشور هم رفتیم وی درباره ورزش گلبال که ویژه نابینایان و کم بینایان است، گفت: خوشبختانه این ورزش در شهرستان تویسرکان طرفدارانی جذب کرده است، تا آن جا که به طور عمده تیم کلبال تویسرکان نماینده استان همدان در مسابقات کشوری است.

وی اظهار کرد: حتی میلاد سوری ورزشکار تیم گلبال تویسرکان که در مسابقات قهرمانی آسیا  به همراه تیم ملی گلبال کشورمان مرداد ماه سال جاری به کشور تایلند اعزام شده بود توانست به همراه تیم در جایگاه نایب قهرمانی آسیا و کسب سهمیه جهانی گلبال بایستد.

سرمربی تیم ملی گلبال جوانان کشور با تأکید ورزش، بمب روحیه ساز برای روشندلان است، افزود: از سال 74 با کم توانان جسمی و روشندلان همراه شدم و حتی شاهد این مسئله بودم، فردی که در دوران 30 سالگی نابینا شده بود، تا مدت ها گوشه نشینی را بر حضور در اجتماع ترجیح می داد، اما خوشبختانه با روی آوردن به سمت ورزش و حضور در تیم گلبال، حالا این روزها با همه شوخی می کند و بگو بخند دارد و دیگر آن روحیه خسته و ناامید در وجودش نیست.

عدم حمایت مالی از تیم منتخب گلبال استان همدان

کولیوند به موفقیت های تیم گلبال تویسرکان هم اشاره کرد و گفت: با وجودی که این تیم در مسابقات کشوری به عنوان نماینده استان حضور می یابد و بارها به مقام نخست دست یافته است، اما آن طور که باید و شاید از نظر مالی تأمین نمی شود.

وی که در حال حاضر سرمربی تیم ملی گلبال جوانان کشور است، عنوان کرد: تیم ملی جوانان ما با تمام خود را برای حضور در مسابقات آسیایی چند ماه آینده در دبی آماده می کند.پ و با توجه به قهرمانی این تیم در سال های گذشته امید تکرار کسب جایگاه نخست را هم داریم.

به گزارش رودآور؛ ورزش و تفریح سالم از توصیه های اولیه کارشناسان امر به کم توانان جسمی به ویژه روشندلان در راستای امیدبخشی و ایجاد شادابی، نشاط و امید بیش از پیش به آینده در آن ها است.

زنگنه

انتهی پیام/

 

تصاویر تکمیلی: 
ایمیل: roodavar1@gmail.com سامانه پیامکی رودآور ۳۰۰۰۸۸۳۳۰۰۰۰۶۱

دیدگاه شما

کانال  سروش رودآور
همراه اول و خدمات اینترنت در همدان
صندوق خیریه
همدان پرس
آب و هوای تویسرکان