آخرین اخبار

3. بهمن 1393 - 9:30   |   کد مطلب: 2050

توهین به بالاترین مقدسات مذهبی ما یعنی وجود مقدس و ملکوتی پیامبر عظیم الشأن حضرت محمد بن عبدالله ( صلی الله علیه و اله و سلم) چنان درد جانکاهی است که هیچ مسلمان با غیرت و متعصبی نمی تواند و نباید به راحتی از کنار آن بگذرد.لذا به عنوان یک شاعر مسلمان وظیفه خود دانستم تا در پاسخ به این بی شرمی و لامذهبی مفرط بر سیمای نامبارکشان خدو انداخته، احساسات قلبی خود را ابراز دارم. حاج حسین بیات ( وامق تویسرکانی ) اُف بر دهان یاوه سرایان به مصطفی

کرده است حمد، خالق سبحان به مصطفی

سرچشمه ی مکارم اخلاق و علم و حلم

خود رُتبتی است هدیه ز قرآن به مصطفی

ایزد نیافریده ازین برتر عنصری

قرآن تمام هست غزل خوان به مصطفی

ابتر بوند قاطبه ی دشمنان او

کوثر عطای حضرت رحمن به مصطفی

خفاش را گر که بد آید ز آفتاب

از احمقی است گفتن هزیان به مصطفی

از هر جهت نمونه انسان کامل است

بی شرمی است بستن بهتان به مصطفی

نور خدای را نتوان کرد منطفی

حق این فروغ خواسته تابان به مصطفی

« وامق » هرآنچه دارد و داند زفیض اوست

هم دوخته است دیده احسان به مصطفی

ایمیل: roodavar1@gmail.com سامانه پیامکی رودآور ۳۰۰۰۸۸۳۳۰۰۰۰۶۱

دیدگاه شما

صندوق خیریه
همدان پرس
آب و هوای تویسرکان